Escola Oficial Idiomes Girona
Generalitat de Catalunya - Departament d'Ensenyament
Notícies
Actualitat
Proves de certificats B1, B2, C1 - alumnat lliure, convocatòria maig-juny
13 març llistes provisionals d'admesos i exclosos

19/02/2020

Inscripció: del 2 de març (a partir de les 9 h) al 6 de març de 2020 (a les 23.59 h)

Pagament de la taxa o el preu públic: fins al 9 de març de 2020 (abans de les 22 h)

Llista provisional d'admesos i exclosos: a partir del 13 de març de 2020

Data límit per comunicar errades en les dades personals: 27 de març de 2020

Presentació de la documentació (al registre del centre examinador): des de la publicació de la llista provisional d'admesos i exclosos fins al 27 de març de 2020
Llista definitiva d'admesos i exclosos: a partir del 31 de març de 2020:

. Fotocòpia de DNI, NIE o passaport
. Fotocòpia de document per bonificació de taxes ( carnet de familia nombrosa, ...)
documentacioeoigirona@gmail.com

Dates de les proves

PROVA ESCRITA
Les proves per a tots els idiomes es porten a terme a les 16 h (cal ser-hi a les 15.30 h), excepte la prova d'espanyol per a estrangers que es fa a les 10 h (cal ser-hi a les 9.30 h).

Certificat de nivell intermedi B1
- Alemany: 4 de juny de 2020
- Anglès: 28 de maig de 2020
- Àrab: 8 de juny de 2020
- Espanyol per a estrangers: 9 de juny de 2020
- Francès: 2 de juny de 2020
- Italià: 3 de juny de 2020
- Rus: 8 de juny de 2020


Certificat de nivell intermedi B2
- Alemany: 15 de juny de 2020
- Anglès: 5 de juny de 2020
- Àrab: 10 de juny de 2020
- Espanyol per a estrangers: 12 de juny de 2020
- Francès: 12 de juny de 2020
- Italià: 15 de juny de 2020
- Rus: 16 de juny de 2020

Certificat de nivell avançat C1
- Anglès: 25 de maig de 2020
- Francès: 26 de maig de 2020
- Alemany: 27 de maig de 2020

Certificat de nivell intermedi B1, intermedi B2, avançat C1 i avançat C2 de català (només alumnes oficials)
- Certificat de nivell intermedi B1: 15 de juny de 2020
- Certificat de nivell intermedi B2: 11 de juny de 2020
- Certificat de nivell avançat C1: 8 de juny de 2020
- Certificat de nivell avançat C2: 28 de maig de 2020

PROVA ORAL
el dia o dies posteriors a la prova escrita, segons convocatòria donada el dia de la prova escrita.

Per qualsevol dubte, contacteu amb la cap de departament corresponent.
Podeu fer arribar la documentació a l mail documentacioeoigirona@gmail.com

Podeu consultar les llistes en el següent enllaç

Veure enllaç |  |  compartir
Preguntes Freqüents
  |  
Contacte
Español  |  English  | 
EOI - Escola Oficial d'idiomes de Girona
c. Josep Viader i Moliner, 16 17005 Girona T 972 219 100
contacte  |  mapa web  |  vincles d'interès
preguntes freqüents  |  política de privacitat  |  avís legal