Escola Oficial Idiomes Girona
Generalitat de Catalunya - Departament d'Ensenyament
Notícies
Actualitat
PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA NOU ALUMNAT
curs 2020-2021

29/06/2020

Nota: L'escola no avisa sobre les diferents etapes del procés; és responsabilitat de les persones interessades entrar al programa informàtic per conèixer l'estat de la seva preinscripció.

PREINSCRIPCIÓ:
Preinscripció nou alumnat (d'A1 a C1 de tots els idiomes i C2 de català): telemàticament durant la primera setmana de setembre, del 31 d'agost al 3 de setembre de 2020 a les 15.00h.


Preinscripció: AQUÍ

Information in English

La preinscripció pot ser a:
- A1: Si NO es tenen coneixements de l’idioma o es vol començar des de zero.
- NIVELL SUPERIOR A A1 NOMÉS si té aprovat el curs anterior en qualsevol EOI o si té un CERTIFICAT de l’idioma segons la taula d’exempcions. En aquest cas, els alumnes han d'adjuntar la documentació acreditativa del nivell en el moment de fer la preinscripció per poder ser validada pel centre..
- TEST DE NIVELL: Si es tenen coneixements de l’idioma i es vol començar des d’un nivell superior a A1 i NO es disposa d’un CERTIFICAT de l’idioma segons la taula d’exempcions.

-Els alumnes que vulguin accedir a ESPANYOL PER A ESTRANGERS han de fer la preinscripció a TEST DE NIVELL obligatòriament i presentar-se al test independentment del curs a què es vol accedir.

TEST DE NIVELL PER A TOTS ELS IDIOMES:
1. El test de nivell només té valor per a la formalització de la matrícula i validesa per a un any acadèmic.
2. Una vegada feta la preinscripció cal consultar el dia i hora en què es fa.
3. El centre publicarà el dia 4 de setembre de 2020 a les 18.00h l'horari i dia del test de nivell.
4. El test de nivell es farà entre els dies 7 i 10 de setemebre de 2020 (consultar horari).
5. La no presentació al test de nivell suposa l'anul·lació de la preinscripció.
6. El test de nivell consisteix en una prova escrita i oral.
7. L'alumnat que ha fet test de nivell ha de consultar del dia 14 (a partir de les 12.00h) al 16 (fins a les 12.00h) de setembre de 2020 el nivell adjudicat i ha de triar l'horari i grup per poder optar al sorteig.

MATRÍCULA:
Per decidir l'ordre de matrícula del nou alumnat es fa un sorteig. El dia 16 de setembre de 2020 a les 20.00h es publicarà el resultat del sorteig en l'aplicatiu de preinscripció.

Matrícula: AQUÍ

Hi ha dos períodes de matrícula. En els dos casos la matrícula és telemàtica en l'aplicatiu de preinscripció:

- Matrícula d'alumnes admesos:
Del 16 de setembre (a partir de les 20.00h) al 18 de setembre de 2020. En aquest període es podran matricular tots els alumnes que estiguin admesos en el sorteig, tant si van a A1, com si han fet test de nivell o han acreditat un nivell i el seu certificat ha estat validat.

- Matrícula d'alumnes en llista d'espera:
Els dies 22 (des de les 12h) i 23 de setembre, segons disponibilitat de vacants.

Cal fer el pagament per ServiCaixa, Línia Oberta o amb targeta de crèdit en el mateix aplicatiu de matrícula en un termini de 24 hores.

Documentació
Una vegada feta la matrícula, és obligatori fer arribar al centre la documentació següent. Es pot fer arribar personalment, per correu postal o per mail a l'adreça documentacioeoigirona@gmail.com:

- DNI, NIE o passaport, original i fotocòpia.
- Carnet de família nombrosa, família monoparental o minusvalidesa en vigència, original i fotocòpia (si escau)

Per a més informació, podeu anar a la web del Departament d'Educació clicant aquí.

També podeu descarregar el document adjunt amb la informació de la MATRÍCULA D'ALUMNAT NOU curs 2020-2021

Descarregar document  |  compartir
Preguntes Freqüents
  |  
Contacte
Español  |  English  | 
EOI - Escola Oficial d'idiomes de Girona
c. Josep Viader i Moliner, 16 17005 Girona T 972 219 100
contacte  |  mapa web  |  vincles d'interès
preguntes freqüents  |  política de privacitat  |  avís legal