Escola Oficial Idiomes Girona
Generalitat de Catalunya - Departament d'Ensenyament
Notícies
Actualitat
NOTA INFORMATIVA TAXES I PREUS PÚBLICS COVID-19
05/07/2020

Segons instruccions rebudes el 3 de juliol del 2020 de la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial, per tal de pal·liar els efectes de la COVID-19, de manera excepcional, es prendran les mesures següents que afecten la matrícula de les persones que no hagin superat l’avaluació per promocionar de curs (no aptes i no presentats) durant l’any acadèmic 2019-2020:

 No es computarà la convocatòria esgotada a efectes de permanència en els estudis.

 L'alumnat que ha de fer segona matrícula, és a dir, els que repeteixen per primer cop, pagaran l'import de la taxa o preu públic sense penalització per repetició.

 L'alumnat que ha de fer tercera matrícula, és a dir, els que repeteixen per segon cop, podran fer la matrícula sense haver de demanar autorització a la direcció del centre i pagaran l'import de la taxa o preu públic corresponent a la primera repetició, aplicant un factor 1.3 a la quota de la matrícula.

 L'alumnat que ha de fer quarta matrícula, és a dir, els que excepcionalment per al curs 2020-2021 poden repetir per tercer cop, hauran de demanar autorització a la direcció del centre i pagaran l'import de la taxa o preu públic corresponent a la segona repetició, aplicant un factor 1.8 a la quota de la matrícula. La matrícula d'aquests alumnes es farà un cop la direcció del centre l'hagi autoritzada.


 |  compartir
Preguntes Freqüents
  |  
Contacte
Español  |  English  | 
EOI - Escola Oficial d'idiomes de Girona
c. Josep Viader i Moliner, 16 17005 Girona T 972 219 100
contacte  |  mapa web  |  vincles d'interès
preguntes freqüents  |  política de privacitat  |  avís legal