Escola Oficial Idiomes Girona
Generalitat de Catalunya - Departament d'Ensenyament
Notícies
Actualitat
SORTEIG I MATRÍCULA NOU ALUMNAT curs 2021-2022
08/07/2021

ATENCIÓ!! MATRÍCULA LLISTES D'ESPERA

- Matrícula en línia alumnes en llista d'espera: 21 i 22 de setembre.
. Anglès: a partir de les 12h del 21 de setembre.
. Altres idiomes: a partir de les 9h del 22 de setembre.

Matrícula i consulta de dades AQUÍ

MATRÍCULA: TAXES I PREUS PÚBLICS
- Taxes (B1, B2.1, b2.2)= 286€+30€
- Preus públics (A1, A2, C1, C2.1, C2.2)= 275€+30€

• Família nombrosa de categoria general i/o família monoparental: 50% de descompte
• Família nombrosa de categoria especial: inscripció gratuïta

• Estan exempts del pagament de les taxes acadèmiques o dels preus públics:
*Les persones que acreditin una discapacitat igual o superior al 33%.
*Les persones subjectes a mesures privatives de llibertat.
*Les persones víctimes d'actes terroristes o ser cònjuges o fills de víctimes.
*Les persones membres d’unitats familiars que percebin la renda mínima d’inserció o la renda activa d’inserció.
*Les persones víctimes de violència de gènere.
*Becaris per estudis d’idiomes.
*L’alumnat que en el curs acadèmic immediatament anterior hagi obtingut matrícula d’honor en el batxillerat o premi extraordinari de batxillerat (primera matrícula).
*Persones menors tutelades o ex tutelades menors de 21 anys d’edat (certificat emès per la Direcció General d’Atenció a la Infància i l'Adolescència o l’òrgan equivalent a d’altres comunitats autònomes).

Més bonificacions i exempcions de taxes* AQUÍ

Més bonificacions i exempcions de preus públics* AQUÍ

DOCUMENTACIÓ
S'ha de fer arribar a EOI Girona a través del correu documentacioeoigirona@gmail.com la següent documentació
- Fotocòpia del DNI, NIE o passaport
- Fotocòpia del document que dona dret a bonificació: carnet de família nombrosa...

Informació important per al professorat no universitari:
El professorat en actiu d'un centre de primària o secundària i amb un compte de correu XTEC, pot optar a formar part del pla PIA+. Cal clicar en el moment de la matrícula: "Desitjo acollir-me al programa PIA+ del professorat." Trobareu més informació AQUÍ

DIA D'INICI DE CURS: 27 de setembre pels grups de dilluns i dimecres i 28 de setembre pels grups de dimarts i dijous. Consulteu AQUÍ el calendari de curs.

Més Informació al web del Departament d'Educació en el següent enllaç i en el document adjunt.


Veure enllaç | Descarregar document  |  compartir
Preguntes Freqüents
  |  
Contacte
Español  |  English  | 
EOI - Escola Oficial d'idiomes de Girona
c. Josep Viader i Moliner, 16 17005 Girona T 972 219 100
contacte  |  mapa web  |  vincles d'interès
preguntes freqüents  |  política de privacitat  |  avís legal  |  Cookies