Escola Oficial Idiomes Girona
Generalitat de Catalunya - Departament d'Ensenyament
Notícies
Actualitat
SIMULTANEÏTAT ESO I BATXILLERAT AMB EOI
21/07/2021

SIMULTANEÏTAT ESO - EOI

Els alumnes de 3r i 4t d'ESO que cursin una segona llengua estrangera, que no s'ofereixi en el centre educatiu, i que ho facin en una escola oficial d'idiomes poden sol·licitar-ne el reconeixement. En aquests casos, l'alumne o alumna ha d'acreditar que està matriculat en una EOI i ha de comunicar, si fos el cas, l'abandonament d'aquests estudis. La formació ha de ser d'un mínim de 50 hores per poder ser convalidada. El reconeixement de la formació com a segona llengua estrangera s'ha de fer efectiu en finalitzar el curs acadèmic i està condicionat a la valoració favorable del seguiment de l'alumne.

SIMULTANEÏTAT BATXILLERAT - EOI

Convalidacions de matèries del Batxillerat per a alumnes que cursen llengües estrangeres simultàniament en una EOI:

Els alumnes que cursen Batxillerat i, al mateix temps, una segona llengua estrangera en una Escola Oficial d'Idiomes (EOI) poden sol·licitar, a cada curs, la convalidació de la darrera franja de quatre hores de cada curs que es completa amb una matèria de modalitat, pròpia o aliena, o bé amb dues matèries específiques, si es dona alguna de les condicions següents:

a) es cursa a l'EOI amb el nivell B2 o superior una segona llengua estrangera que ofereix el centre;

b) es cursa a l'EOI una llengua estrangera que no ofereix el centre.

La sol·licitud de convalidació la presenta l'alumne/a el primer mes de classe, juntament amb una còpia de la matrícula a l'EOI. El centre ho comunica a la Direcció General d'Educació Secundària i el Batxillerat abans del 31 d'octubre del curs escolar corresponent. La convalidació està condicionada a la superació del curs a l'EOI, que cal documentar amb un certificat del nivell assolit expedit per la secretaria de l'EOI.

 |  compartir
Preguntes Freqüents
  |  
Contacte
Español  |  English  | 
EOI - Escola Oficial d'idiomes de Girona
c. Josep Viader i Moliner, 16 17005 Girona T 972 219 100
contacte  |  mapa web  |  vincles d'interès
preguntes freqüents  |  política de privacitat  |  avís legal  |  Cookies