Escola Oficial Idiomes Girona
Generalitat de Catalunya - Departament d'Ensenyament
Notícies
Actualitat
PLACES VACANTS
23/09/2021

Podeu consultar les places vacants a la secretaria de l'EOI.

- Matrícula de vacants del 24 de setembre al 15 d'octubre: matriculació PRESENCIAL a l'EOI Girona de places vacants en horari d'atenció al públic
- Alumnes que van fer la preinscripció i han tingut alguna incidència. Cal portar el full de preinscripció.
- Alumnes que no han fet preinscripció:

REQUISITS PER A LA MATRÍCULA DE PLACES VACANTS

- Per matricular-se a A1 no cal portar cap certificat ni fer el test de nivell.
- Per matricular-se a un nivell superior a A1, cal portar un certificat acreditatiu del nivell anterior al qual un es vol matricular segons la taula d'equivalències.
- Per als alumnes que van fer el test de nivell, cal portar el document amb el nivell adjudicat, el dia de la matrícula.
- Es pot fer el test de nivell d'anglès en línia AQUÍ.

- Tothom ha de portar fotocòpia del DNI, NIE o passaport per fer la matrícula i fotocòpia de la documentació acreditativa de bonificació de taxes, si s'escau.

Podeu trobar tota la informació sobre les places vacants en el document adjunt.

MATRÍCULA: TAXES I PREUS PÚBLICS
- Taxes (B1, B2.1, B2.2) = 286€+30€
- Preus públics (A1, A2, C1, C2.1, C2.2) = 275€+30€

• Família nombrosa de categoria general i/o família monoparental: 50% de descompte
• Família nombrosa de categoria especial: inscripció gratuïta

• Estan exempts del pagament de les taxes acadèmiques o dels preus públics:
*Les persones que acreditin una discapacitat igual o superior al 33%.
*Les persones subjectes a mesures privatives de llibertat.
*Les persones víctimes d'actes terroristes o ser cònjuges o fills de víctimes.
*Les persones membres d’unitats familiars que percebin la renda mínima d’inserció o la renda activa d’inserció.
*Les persones víctimes de violència de gènere.
*Becaris per estudis d’idiomes.
*L’alumnat que en el curs acadèmic immediatament anterior hagi obtingut matrícula d’honor en el batxillerat o premi extraordinari de batxillerat (primera matrícula).
*Persones menors tutelades o extutelades menors de 21 anys (certificat emès per la Direcció General d’Atenció a la Infància i l'Adolescència o l’òrgan equivalent a d’altres comunitats autònomes).

Més bonificacions i exempcions de taxes* AQUÍ.

Més bonificacions i exempcions de preus públics* AQUÍ.

Informació important per al professorat no universitari:
El professorat en actiu d'un centre de primària o secundària i amb un compte de correu XTEC, pot optar a formar part del pla PIA+. Cal clicar en el moment de la matrícula: "Desitjo acollir-me al programa PIA+ del professorat." Trobareu més informació AQUÍ.

DIA D'INICI DE CURS: 27 de setembre pels grups de dilluns i dimecres i 28 de setembre pels grups de dimarts i dijous. Consulteu AQUÍ el calendari de curs.

 |  compartir
Preguntes Freqüents
  |  
Contacte
Español  |  English  | 
EOI - Escola Oficial d'idiomes de Girona
c. Josep Viader i Moliner, 16 17005 Girona T 972 219 100
contacte  |  mapa web  |  vincles d'interès
preguntes freqüents  |  política de privacitat  |  avís legal  |  Cookies