Escola Oficial Idiomes Girona
Generalitat de Catalunya - Departament d'Ensenyament
Enquesta Valoració del curs 2018-2019
Actualitat


Tria el teu centre* Tria l'idioma*
Tria el professor* Tria el curs i horari*
La teva assistència a classe fins ara ha estat...
  80% o més
  entre 65% i 80%
  menys de 65%

En cas d’absències freqüents, justifica'n el motiu

Valora aquests items de 1 (-) a 5 (+) En cas de puntuacions inferiors a 2,agrairem que hi facis comentaris, si us plau.
VALORA...
Satisfacció amb el teu progrés fins ara
1    2    3    4    5   
Participació a classe
1    2    3    4    5   
Integració al grup classe
1    2    3    4    5   
Motivació per aprendre l'idioma
1    2    3    4    5   
Dedicació a l'idioma fora de l'aula
1    2    3    4    5   
Puntualitat
1    2    3    4    5   

Observacions

VALORA EL FUNCIONAMENT DEL CENTRE
Atenció al públic
1    2    3    4    5   
Funcionament i organització de l’escola
1    2    3    4    5   
Procés de preinscripció i matrícula
1    2    3    4    5   
Oferta horària
1    2    3    4    5   
Pàgina web
1    2    3    4    5   
Butlletí digital
1    2    3    4    5   
Xarxes socials (Facebook, Twitter, Instagram)
1    2    3    4    5   
Avantatges del carnet escolar
1    2    3    4    5   
Recursos del CAM (Centre d’Autoaprenentatge i Mediateca)
1    2    3    4    5   
Grups de conversa i lectura
1    2    3    4    5   
Activitats culturals (xerrades, tallers, sortides, teatre, etc.)
1    2    3    4    5   

VALORA EL DESENVOLUPAMENT DEL CURS
Espais i equipaments
1    2    3    4    5   
Grau de satisfacció amb les classes
1    2    3    4    5   
Puntualitat del professor/a
1    2    3    4    5   
Ritme i dinàmica de les classes
1    2    3    4    5   
Activitats a classe engrescadores i motivadores
1    2    3    4    5   
Treball a l'aula amb eines i estratègies per a ser aprenents més autònoms
1    2    3    4    5   
Explicacions i resolució de dubtes
1    2    3    4    5   
Tutories individualitzades i/o en petits grups
1    2    3    4    5   
Pràctica de l’expressió i interacció oral
1    2    3    4    5   
Pràctica de l’expressió i interacció escrita
1    2    3    4    5   
Pràctica de la comprensió escrita (lectura)
1    2    3    4    5   
Pràctica de la comprensió oral (escolta)
1    2    3    4    5   
Sistema de correcció de l’expressió i interacció escrita
1    2    3    4    5   
Sistema de correcció de l’expressió i interacció oral
1    2    3    4    5   
Ús de dispositius mòbils o altres aplicacions a l'aula per millora l'aprenentatge
1    2    3    4    5   
Utilitat del Moodle (recursos en línia)
1    2    3    4    5   
Quantitat de deures
1    2    3    4    5   
Llibre de text/dossier/ i llibres de lectura
1    2    3    4    5   
Material complementari utilitzat a l'aula
1    2    3    4    5   
Ambient a classe
1    2    3    4    5   

Destaca punts positius del funcionament del centre

Destaca aspectes a millorar

Moltes gràcies
  Accepto les condicions del registre
Preguntes Freqüents
  |  
Contacte
Español  |  English  | 
EOI - Escola Oficial d'idiomes de Girona
c. Josep Viader i Moliner, 16 17005 Girona T 972 219 100
contacte  |  mapa web  |  vincles d'interès
preguntes freqüents  |  política de privacitat  |  avís legal