Anna  Rodríguez
arodr294@xtec.cat


Atenció als alumnes
Dilluns i dimecres 15.30-16.00