Anna Stern
astern@xtec.cat


Atenció als alumnes
Dijous de 17:30 a 18:30