Anna  Teixidor
anna.teixidor4@gmail.com


Atenció als alumnes
Dilluns 15.30 -16.00(Girona) dijous 15.30 - 16.00 (Sta Coloma) .