Sílvia Guanter
sguanter@xtec.cat


Atenció als alumnes
Dimecres 15.30 - 16.00 (Girona) Dijous 15.30 - 16.00 ( Sta Coloma)