Escola Oficial Idiomes Girona
Generalitat de Catalunya - Departament d'Ensenyament
Matrícula
Secretaria
Consulta les taxes / preus

Taxes ((DOGC núm.7340 de 30.03.2017))*

TAXES NIVELL INTERMEDI I AVANÇAT
• Matrícula oficial de nivell intermedi i avançat: 286,00 €
• Matrícula oficial de nivell intermedi i avançat (repetidors 1ª vegada): 371,80€
• Matrícula oficial de nivell intermedi i avançat (repetidors 2ª vegada): 514,80€

PREUS PÚBLICS NIVELL BÀSIC, C1 I C2
• Matrícula oficial de nivell bàsic, C1 i C2: 275,00€
• Matrícula oficial nivell bàsic, C1 i C2 (repetidors 1ª vegada): 357,50€
• Matrícula oficial nivell bàsic, C1 i C2 (repetidors 2ª vegada): 495,00€

• Inscripció en règim lliure Certificat de Nivell Intermedi: 75,35 €
• Inscripció en règim lliure Certificat de Nivell Avançat: 92,85 €

• Família nombrosa de categoria general i/o família monoparental: 50% de descompte
• Família nombrosa de categoria especial: inscripció gratuïta

Aportació de l'alumnat oficial: 30,00€

Amb aquesta aportació l'alumne té dret a gaudir de tots els serveis i activitats complementàries que el centre ofereix, com poden ser: xerrades, exposicions, accés al CAM, fotocòpies de classe, carpeta, carnet escolar amb els avantatges corresponents

També queden exclosos del pagament de les taxes acadèmiques, amb justificació prèvia documental, els alumnes que estan en les següents situacions:

*Les persones que acreditin una discapacitat igual o superior al 33%.
*Les persones subjectes a mesures privatives de llibertat.
*Les persones víctimes d'actes terroristes o ser cònjuges o fills de víctimes.
*Les persones membres d’unitats familiars que percebin la renda mínima d’inserció o la renda activa d’inserció.
*Les persones víctimes de violència de gènere.
*Becaris per estudis d’idiomes.
*L’alumnat que en el curs acadèmic immediatament anterior hagi obtingut matrícula d’honor en el batxillerat o premi extraordinari de batxillerat (primera matrícula).
*Persones menors tutelades o ex tutelades menors de 21 anys d’edat.

* El professorat inclòs dins del Pla de l'Impuls durant el primer any.
* Professorat del Pla de l'Impuls del curs anterior que continua i ha superat el curs.
* Professorat inclòs en la reserva de places durant el primer any.
* Professorat dins la reserva de places del curs anterior que continua i ha superat el curs.


Preguntes Freqüents
  |  
Contacte
Español  |  English  | 
EOI - Escola Oficial d'idiomes de Girona
c. Josep Viader i Moliner, 16 17005 Girona T 972 219 100
contacte  |  mapa web  |  vincles d'interès
preguntes freqüents  |  política de privacitat  |  avís legal