Escola Oficial Idiomes Girona
Generalitat de Catalunya - Departament d'Ensenyament
Matrícula
Secretaria
Antic Alumne
Alumnes oficials

Es considera alumnat oficial aquells alumnes que van ser oficials a l’EOI Girona durant el curs immediatament anterior en el mateix idioma. De cara a la matrícula també es consideren alumnes oficials els següents:
- Alumnes que tenen pròrroga d'oficialitat.
- Alumnes oficials que van fer Nivell Intermedi el curs anterior en una EOI de la zona i en la que no hi ha 2n cicle de l’idioma que estan fent.


Matrícula alumnes oficials

El procés de matrícula d’antics alumnes de l’Escola Oficial d’Idiomes de Girona es via telemàtica del 6 al 12 de juliol de 2017.

Terminis de Matrícula
- Dies 6, 7 i 8 de juliol: Alumnes de 1r a 4t del curs 2016-2017 que han obtingut la qualificació d’APTE/A i que es volen matricular a un grup de la mateixa franja horària.
- Dies 9 i 10 de juliol: Alumnes de 1r a 4t del curs 2016-2017 que han obtingut la qualificació d’APTE/A i que es volen matricular a un grup d’una franja horària diferent.
- Dies 11 i 12 de juliol: Alumnes de 1r a 5è del curs 2016-2017 que han obtingut la qualificació de NO APTE/A, NO QUALIFICAT/DA o NO PRESENTAT/DA o que van fer la RENÚNCIA de matrícula.

Condicions de Matrícula
- La matrícula s’ha de fer via telemàtica des de l'enllaç que s'obrirà. La matrícula es fa en diferents terminis segons la qualificació final.
- Cada termini s’obre a les 9.00 h del dia que indiqui el calendari, sense tancar la franja anterior.
- L’alumne que no es matriculi dins d’aquest període de matrícula del mes de juliol perdrà la seva prioritat de dia i d’horari respecte als que ja ho hagin fet. Qualsevol incidència relacionada amb la matrícula, l’alumne l’haurà de resoldre els dies 13 i 14 de juliol, presencialment a l’escola.
- Els alumnes oficials que NO es matriculin durant el mes de juliol, perdran l’oficialitat. Per matricular-se novament hauran de fer preinscripció i sorteig durant el mes de setembre.

Altres Informacions
- Trasllats a altres EOI: Els dies 17 i 18 de juliol per als alumnes oficials un cop formalitzada i pagada la matrícula al centre d’origen. La sol·licitud es farà presencialment a l’escola de destinació i quedarà condicionada a la disponibilitat de places. Caldrà aportar el full de matrícula i el full de pagament.
- Renúncia de matrícula: Per a cursos intensius fins al 26 d’octubre i per a cursos extensius fins al 30 de novembre.
- Retorn de taxes: La renúncia a un curs oficial i sol·licitud de retorn de taxes s’ha de formalitzar no més tard del 5 d’octubre.

Matrícula a C1 d'anglès, alemany i francès
-Tots
els alumnes que vulguin fer C1 s'han de preinscriure de l'1 al 5 de setembre de 2017.

Per a més informació, us podeu descarregar el document adjunt.


Descarregar document
Preguntes Freqüents
  |  
Contacte
Español  |  English  | 
EOI - Escola Oficial d'idiomes de Girona
c. Josep Viader i Moliner, 16 17005 Girona T 972 219 100
contacte  |  mapa web  |  vincles d'interès
preguntes freqüents  |  política de privacitat  |  avís legal