Escola Oficial Idiomes Girona
Generalitat de Catalunya - Departament d'Ensenyament
Matrícula
Secretaria
Antic Alumne
Alumnes oficials

Es considera alumnat oficial aquells alumnes que van ser oficials a l’EOI Girona durant el curs immediatament anterior en el mateix idioma. De cara a la matrícula també es consideren alumnes oficials els següents:
- Alumnes que tenen pròrroga d'oficialitat.
- Alumnes oficials que van fer Nivell Intermedi el curs anterior en una EOI de la zona i en la que no hi ha 2n cicle de l’idioma que estan fent.


Matrícula alumnes oficials

El procés de matrícula d’antics alumnes de l’Escola Oficial d’Idiomes de Girona es via telemàtica durant el mes de juliol.

Matrícula pel curs 2018-2019 d'alumnes oficials. Del 5 a l'11 de juliol de 2018.

Terminis de Matrícula
- Dies 5, 6, i 7 de juliol: Alumnes de 1r a 4t del curs 2017-2018 que han obtingut la qualificació d’APTE/A i que es volen matricular a un grup de la mateixa franja horària.
- Dies 8 i 9 de juliol: Alumnes de 1r a 4t del curs 2017-2018 que han obtingut la qualificació d’APTE/A i que es volen matricular a un grup d’una franja horària diferent.
- Dies 10 i 11 de juliol: Alumnes de 1r a 5è del curs 2017-2018 que han obtingut la qualificació de NO APTE/A, NO QUALIFICAT/DA o NO PRESENTAT/DA o que van fer la RENÚNCIA de matrícula.

Condicions de Matrícula
- La matrícula s’ha de fer via telemàtica des de l'enllaç que s'obrirà. La matrícula es fa en diferents terminis segons la qualificació final.
- Cada termini s’obre a les 9.00 h del dia que indiqui el calendari, sense tancar la franja anterior.
- L’alumne que no es matriculi dins d’aquest període de matrícula del mes de juliol perdrà la seva prioritat de dia i d’horari respecte als que ja ho hagin fet. Qualsevol incidència relacionada amb la matrícula, l’alumne l’haurà de resoldre els dies 12 i 13 de juliol, presencialment a l’escola.
- Els alumnes oficials que NO es matriculin durant el mes de juliol, perdran l’oficialitat. Per matricular-se novament hauran de fer preinscripció i sorteig durant el mes de setembre.

Altres Informacions
- Trasllats a altres EOI: Els dies 16 i 17 de juliol per als alumnes oficials un cop formalitzada i pagada la matrícula al centre d’origen. La sol·licitud es farà presencialment a l’escola de destinació i quedarà condicionada a la disponibilitat de places. Caldrà aportar el full de matrícula i el full de pagament.
- Renúncia de matrícula: Per a cursos intensius fins al 26 d’octubre i per a cursos extensius fins al 30 de novembre.
- Retorn de taxes: La renúncia a un curs oficial i sol·licitud de retorn de taxes s’ha de formalitzar no més tard del 5 d’octubre.

Matrícula a C1 d'anglès, alemany i francès
-Tots
els alumnes que vulguin fer C1 s'han de preinscriure del 3 al 6 de setembre de 2018.

Per a més informació, us podeu descarregar el document adjunt.

Descarregar document
Preguntes Freqüents
  |  
Contacte
Español  |  English  | 
EOI - Escola Oficial d'idiomes de Girona
c. Josep Viader i Moliner, 16 17005 Girona T 972 219 100
contacte  |  mapa web  |  vincles d'interès
preguntes freqüents  |  política de privacitat  |  avís legal