Escola Oficial Idiomes Girona
Generalitat de Catalunya - Departament d'Ensenyament
Matrícula
Secretaria
Antic Alumne
Alumnes oficials

Es considera alumnat oficial aquells alumnes que van ser oficials a l’EOI Girona durant el curs immediatament anterior en el mateix idioma. De cara a la matrícula també es consideren alumnes oficials els següents:
- Alumnes que tenen pròrroga d'oficialitat.
- Alumnes oficials que van fer B1 el curs anterior en una EOI de la zona i en la que no hi ha 2n cicle de l’idioma que estan fent.


Matrícula alumnes oficials

El procés de matrícula d’antics alumnes de l’Escola Oficial d’Idiomes de Girona es via telemàtica durant el mes de juliol.
S'han de matricular en aquest període tots els alumnes del curs 2020-2021 que passen de curs o repeteixen, excepte els alumnes de C1 d'angles que passen de curs i volen fer C2.1. Aquests han de fer preinscripció del 31 d'agost al 3 de setembre.

Matrícula pel curs 2021-2022 d'alumnes oficials. De l'1 al 6 de juliol de 2021.

Terminis de Matrícula
- Dies 1 i 2 de juliol: Alumnes d'A1 a B2.2 del curs 2020-2021 (i C1 de català i C2.1 d'anglès) que han obtingut la qualificació d’APTE/A i que es volen matricular a un grup de la mateixa franja horària.
- Dies 3 i 4 de juliol: Alumnes d'A1 a B2.2 del curs 2020-2021 (i C1 de català i C2.1 d'anglès) que han obtingut la qualificació d’APTE/A i que es volen matricular a un grup d’una franja horària diferent.
- Dies 5 i 6 de juliol: Alumnes d'A1 a C2.2 del curs 2020-2021 (i C2 de català) que han obtingut la qualificació de NO APTE/A, NO PRESENTAT/DA o que van fer la RENÚNCIA de matrícula.

Condicions de Matrícula
- La matrícula s’ha de fer via telemàtica des de l'enllaç que s'obrirà. La matrícula es fa en diferents terminis segons la qualificació final.
- Cada termini s’obre a les 9.00 h del dia que indiqui el calendari, sense tancar la franja anterior.
- L’alumne que no es matriculi dins d’aquest període de matrícula del mes de juliol perdrà la seva prioritat de dia i d’horari respecte als que ja ho hagin fet. Qualsevol incidència relacionada amb la matrícula, l’alumne l’haurà de resoldre els dies 8 i 9 de juliol, posant-se en contacte amb el centre.
- Els alumnes oficials que NO es matriculin durant el mes de juliol, perdran l’oficialitat. Per matricular-se novament hauran de fer preinscripció i sorteig durant el mes de setembre.

Cal fer el pagament per ServiCaixa, Línia Oberta o amb targeta de crèdit en el mateix aplicatiu de matrícula en un termini de 24 hores.

Altres Informacions
- Trasllats a altres EOI: Els dies 12 i 13 de juliol per als alumnes oficials un cop formalitzada i pagada la matrícula al centre d’origen. La sol·licitud es farà presencialment o per correu electrònic a l’escola de destinació i quedarà condicionada a la disponibilitat de places. Caldrà aportar el full de matrícula i el full de pagament.
- Renúncia de matrícula: Per a cursos intensius fins al 26 d’octubre i per a cursos extensius fins al 30 de novembre.
- Retorn de taxes: La renúncia a un curs oficial i sol·licitud de retorn de taxes s’ha de formalitzar no més tard del 5 d’octubre.

Matrícula a C2.1 d'anglès:
Tots els alumnes que tinguin un certificat de C1 de les escoles oficials d'idiomes o certifcació equivalent i vulguin fer C2.1 s'han de preinscriure del 31 d'agost al 3 de setembre de 2021.

NOTA C2.1 D'acord amb els criteris publicats al DOGC núm. 8141 per assignar places quan el nombre de sol·licituds de preinscripció és superior a l'oferta, s'ha realitzat un sorteig prioritzant, en primer lloc, l'alumnat que està en possessió del certificat de nivell C1 de les Escoles Oficials d'Idiomes, i en segon lloc, l'alumnat que està en possessió d'un títol o certificació equivalent al certificat de nivell C1 de les escoles oficials d'idiomes reconegut en l'àmbit del Departament d'Educació.

Per a més informació, us podeu descarregar el document adjunt.

Descarregar document
Preguntes Freqüents
  |  
Contacte
Español  |  English  | 
EOI - Escola Oficial d'idiomes de Girona
c. Josep Viader i Moliner, 16 17005 Girona T 972 219 100
contacte  |  mapa web  |  vincles d'interès
preguntes freqüents  |  política de privacitat  |  avís legal  |  Cookies