Escola Oficial Idiomes Girona
Generalitat de Catalunya - Departament d'Ensenyament
Matrícula
Secretaria
Nou Alumne
Preinscripció

Preinscripció nou alumnat: telemàticament durant la primera setmana de setembre, del 1 fins el 5 de setembre de 2016 a les 14.00 h.

La preinscripció és un tràmit obligatori per entrar com alumne nou a l'EOI Girona.

Es considera alumnat nou:
- Aquells que accedeixen per primera vegada a l’EOI de Girona.
- Els que comencen un altre idioma.
- Els que han perdut l’oficialitat (alumnes no matriculats en el curs anterior).
- Els que provenen d’una altra EOI.
- Alumnes lliures que volen ser oficials.

La preinscripció pot ser a:
- PRIMER: Si NO es tenen coneixements de l’idioma o es vol començar des de zero.
- TEST DE NIVELL: Si es tenen coneixements de l’idioma i es vol començar des d’un nivell superior a 1r i NO es disposa d’un CERTIFICAT de l’idioma segons la taula d’exempcions. En aquest cas s’haurà de venir el dia assenyalat a fer el test de nivell.
- 2n, 3r, 3rA (àrab i rus) 4t o 5è: NOMÉS si té aprovat el curs anterior en qualsevol EOI o si té un CERTIFICAT de l’idioma segons la taula d’exempcions. En aquest cas i una vegada admès/a cal fer arribar la documentació al correu documentacioeoigirona@gmail.com per poder fer la matrícula.

-Els alumnes que vulguin accedir a CATALÀ PER A NO CATALANOPARLANTS o a ESPANYOL PER A ESTRANGERS han de fer la preinscripció a TEST DE NIVELL obligatòriament i presentar-se al test independentment del curs on es vol accedir.

Per fer la preinscripció cal anar al següent enllaç:

Veure enllaç
Proves de nivell

1. El test de nivell només té valor per a la formalització de la matrícula i validesa per a un any acadèmic.
2. Una vegada feta la preinscripció cal consultar el dia i hora en que es fa.
3. El centre publicarà el dia 6 de setembre de 2016 a les 18,00h l'horari i dia del test de nivell.
4. El test de nivell es farà entre els dies 7 al 13 de setemebre de 2016 (consultar horari).
5. La no presentació al test de nivell suposa l'anul·lació de la preincripció.
6. El test de nivell consisteix en una prova escrita i oral.
7. L'alumnat que ha fet test de nivell ha de consultar els dies 14 i 15 de setembre el nivell adjudicat i ha de triar l'horari per poder optar al sorteig.

Matrícula nous alumnes

Per decidir l'ordre de matrícula del nou alumnat es a les farà un sorteig.El dia 16 de setembre de 2016 a les 18.00h el centre publicarà:
- El resultat del sorteig de places.

La matrícula és online, del 17 al 21 de setembre de 2016. Ja es publicarà el calendari més detallat.

Els alumnes que han fet preinscripció acreditant un nivell han de fer arribar a l'escola la documentació acreditativa del nivell entre els dies 16 i 19 de setembre a documentacioeoigirona@gmail.com per poder fer la matrícula.

La resta de la documentació que s'ha de fer arribar al centre per tots els alumnes és la següent:
- DNI, NIE o passaport, original i fotocòpia.
- Carnet de família nombrosa, família monoparental o minusvalidesa en vigència,
original i fotocòpia (si escau)


Per a més informació, podeu anar a la web del Departament d'Ensenyament clicant aquí.

També podeu descarregar el document adjunt amb la informació de la MATRÍCULA D'ALUMNAT NOU curs 2016-2017

Descarregar document
Preguntes Freqüents
  |  
Contacte
Español  |  English  | 
EOI - Escola Oficial d'idiomes de Girona
c. Josep Viader i Moliner, 16 17005 Girona T 972 219 100
contacte  |  mapa web  |  vincles d'interès
preguntes freqüents  |  política de privacitat  |  avís legal